Reklamasjon

Forhåpentligvis kommer bestillingen din trygt frem, og du blir fornøyd. Men menneskelig svikt kan forekomme, og KIM Cosmetic vil gjøre alt for at du blir fornøyd.

I følge loven har du også rettigheter på dette området. Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid" og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng som mindre enn 10 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet produktet.
Det er også veldig viktig at du skriver skademelding på postkontoret.

Vare som mangler i forsendelsen eller mottatt feil vare
Hvis du mangler en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke skyldes at du har restordre liggende, eller du har fått feil vare, send en epost direkte til post@kim4u.no.

Denne eposten må inneholde følgende informasjon:
• Navn og epostadresse
• Bestillingsnummer
• Navn på varen som mangler

Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd og rett opp eventuelle feil.

Vare skadet under transport
Hvis varen er skadet under transport, skal følgende gjøres.
• Du må ta vare på emballasje samt produktene.
• Send en epost direkte til post@kim4u.no.
Denne eposten må inneholde følgende informasjon:
• Navn og epostadresse
• Bestillingsnummer
• Navn på varen som mangler

Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd og rett opp eventuelle feil.
• Når du har fått godkjent retur går du til posten med den skadde forsendelsen og emballasjen.
• Sammen med posten skriver du ut en skademelding.
• Postens skademelding sendes til kim4u.no.

Vi vil tilbakeføre portokostnadene ved slike tilfeller.

§ 27. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.
Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.
Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 36.


Referanse: http://www.lovdata.no/all/tl-20020621-034-006.html
KAN JEG HJELPE DEG?